fbpx

POMOC

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 200 ZŁ

0
0 items
No products in the cart.

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 200 ZŁ

0

Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin rezygnacji z zamówienia wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niepełniąca
funkcji przewoźnika, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia.

O swojej decyzji możesz nas poinformować drogą mailową pisząc na adres Lh@leatherhaven.pl

Zwrotu kosztów dokonamy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych towarów. Wykorzystamy ten sam sposób
płatności, który został użyty przez Ciebie do złożenia zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

Warunki zwrotów:

Aby towar kwalifikował się do zwrotu, upewnij się, że:

 • Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 14 dni
 • Towar umieszczony jest w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dodatkowymi elementami

Zwrotowi nie podlegają następujące towary:

 • Towary wykonane na zamówienie lub ściśle spersonalizowane.
 • Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone, np. towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub których data ważności
  minęła.
 • Towary, które ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub higieniczne nie nadają się do zwrotu i po dostarczeniu zostały rozpakowane.
 • Towary, które po ich dostarczeniu, zgodnie ze swoim charakterem, zostaną nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu. Decyzję o zwrocie podejmujemy według własnego uznania.

Zwrot towarów

Klient ponosi koszty i ryzyko związane z odesłaniem towaru do nas. Towar należy wysłać na następujący adres:

Kościelna Góra 26a 96-513 Nowa Sucha

Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione w trakcie transportu zwrotnego. Z tego względu zalecamy korzystanie z
ubezpieczeń i usługi śledzenia przesyłek pocztowych. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy jeśli nie otrzymamy towaru lub potwierdzenia przyjęcia
przez nas przesyłki zwrotnej.

Prezenty:

Jeśli towar został oznaczony jako prezent w momencie zakupu, a następnie wysłany bezpośrednio do Ciebie, otrzymasz bon upominkowy o wartości
równej wartości zwróconego towaru. Po otrzymaniu zwróconego produktu zostanie do Ciebie wysłany bon upominkowy.

Jeśli towar nie był oznaczony jako prezent w momencie zakupu lub osoba obdarowująca wysłała zamówienie do siebie, aby później przekazać produkt
Tobie, wyślemy zwrot pieniędzy do osoby wręczającej prezent.

Kontakt do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Zwrotów i Refundacji, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres
Lh@leatherhaven.pl.

Polityka reklamacji

 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka reklamacji określa zasady i procedury reklamacji produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

1.2. Sklep internetowy Leather Haven (dalej zwany “Sklepem”) działa zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz innymi przepisami obowiązującymi w Polsce.

 1. Warunki reklamacji

2.1. Klient ma prawo do reklamacji zakupionego produktu, jeśli ten jest wadliwy lub niezgodny z umową. W przypadku wątpliwości co do charakteru wady lub zgodności, obowiązuje wykładnia przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2.2. Reklamacje można składać w ciągu 2 lat od daty dostawy towaru, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

2.3. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: Lh@leatherhaven.pl.

2.4. Reklamowany towar powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu, którym może być paragon fiskalny, faktura VAT bądź dowód sprzedaży.

 1. Procedura reklamacji

3.1. Procedura reklamacji w Sklepie przebiega w następujący sposób:

 1. a) Klient zgłasza reklamację z opisem wady produktu oraz numerem zamówienia.
 2. b) Sklep weryfikuje reklamację i informuje Klienta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 3. c) W przypadku przyjęcia reklamacji, Sklep dokonuje naprawy wadliwego produktu lub wymienia go na produkt wolny od wad. Jeśli nie jest to możliwe lub związane wiąże się to z nadmiernymi kosztami, Sklep zwraca Klientowi równowartość produktu lub oferuje inny produkt z dostępnych w ofercie Sklepu.
 4. d) W przypadku odrzucenia reklamacji, Sklep pisemnie informuje Klienta o przyczynach odrzucenia reklamacji.
 1. Gwarancja

4.1. Produkty oferowane w Sklepie podlegają gwarancji, jeśli taka gwarancja została udzielona przez producenta. Warunki gwarancji oraz jej okres trwania są określane przez producenta danego produktu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

5.2. Informacje dotyczące odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

 1. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejsza Polityka reklamacji jest integralną częścią Regulaminu Sklepu i jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.

6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki reklamacji. Zmiany wchodzą w życie od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

6.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z reklamacjami będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejsza Polityka reklamacji ma na celu zapewnienie Klientom jasnych i zrozumiałych zasad dokonywania reklamacji i jest zgodna z obowiązującym prawem polskim.

Scroll to Top